Piotr Werwinski

Pilchowice, Poland

Lijep izvana a ružan iznutra - moj život

   Možda ste čuli da neki ljudi napuštaju crkvu i Boga. To se često događa zbog nekih ljudi koje su sreli u crkvi te koji ih tjeraju od Boga umjesto da ih privuku Njemu. Ja sam bio takva osoba.

U Matejevom evanđelju (Mat. 23.27) čitamo riječi Gospodina Isusa koje je govorio religioznim i dvoličnim farizejima: " Jao vama pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće.”

   Nama je danas lako zamisliti tu sliku: lijepi sunčan dan, lijepo groblje i svježe cvijeće na nekom grobu.

Ali, da pogledamo unutra, pronašli bismo kosti i jaki smrad raspadajućeg tijela. Moj je život izgledao upravo tako. Izvana je izgledao jako lijep: nikad nisam pušio, nikad se napio ili psovao i svi su govorili: "O, Petar je tako dobar!" No, grobni pokrov bi se povremeno otvorio, a onda bi oni rekli: "O Petre, to ne priliči tebi!" Svi bi se iznenadili a ja sam bio tužan, jer sam znao da postoji nešto s čim imam problema i s čim se nisam znao nositi. To je bio grijeh.

   U to vrijeme Bog je bio vrlo važan u mom životu, ali u isto vrijeme vrlo dalek - Ja sam ga doživljavao kao snažnu, ali bezličnu (bezosobnu) silu.

   Tako sam živio sve dok nisam otišao na studij. U domu sam susreo studente koji su govorili o Isusu na drugačiji način - činilo se da Ga osobno poznaju. Razgovarali smo o tome što je Isus učinio za nas na križu, kako je umro za svakoga od nas i kako se možemo nositi s problemom grijeha u svakodnevnom životu. Shvatio sam da stojim pred odlukom hoću li dati svoj život Isusu i prihvatiti Ga kao svoga Gospodina i Spasitelja. Tada sam počeo čitati Bibliju. Nakon nekoliko tjedana odlučio sam pozvati Isusa u moje srce kratkom molitvom.

          Nakon nekoliko mjeseci sam mogao vidjeti promjene u mom životu. Gospodin Isus je počeo čistiti taj grob koji je bio moje srce i počeo me mijenjati. Ovaj proces promjene traje i danas. Druga važna promjena koja se dogodila je da je Isus sada moj najbolji prijatelj. Ne mogu ga vidjeti, ni čuti, ali mogu osjetiti Njegovu prisutnost i znam da me On nikada neće iznevjeriti.

Baš takav odnos s Kristom želim da svi vi imate!

Od tada me Bog koristi da Njemu i Njegovoj Crkvi privučem mnoge ljude, sada moj život ima smisao i cilj.

Hvala.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories