”Lijep izvana a ružan iznutra - moj život”

Piotr Werwinski