Miłujcie się! Agape

Poznań, Poland

Wiele pasji - jeden cel!

„Miłujcie się!”, w którym pracujemy, jest katolickim dwumiesięcznikiem ewangelizacyjnym z 40-letnią historią. Obecnie tytuł ukazuje się w języku polskim oraz w 22 wersjach językowych i jest dystrybuowany do ponad 100 krajów świata.

Siedziba redakcji znajduje się w domu księży chrystusowców w Poznaniu. We wszystkich działach czasopisma pracuje ponad dwadzieścia osób, redaktorem naczelnym jest ks. Mieczysław Piotrowski TChr. Nasz zespół składa się z osób, które na co dzień starają się pogłębiać swoją relację z Bogiem i dzielić się wiarą z innymi, także poprzez głoszenie Dobrej Nowiny za pośrednictwem „Miłujcie się!”. Na łamach czasopisma w przystępny sposób poruszamy takie tematy jak: cuda i objawienia, życie rodzinne, czystość przedmałżeńska, miłosierdzie Boże, zagrożenia duchowe, historia Kościoła. Publikujemy świadectwa otrzymanych przez czytelników łask: uzdrowień, nawróceń, wyjść z nałogów, uratowania małżeństwa itp.

Czytelnicy „Miłujcie się!”, z Polski i z zagranicy, gromadzą się we wspólnotach Ruchu Czystych Serc – dla młodzieży i Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Kierują się oni słowami „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).

Tak jak wspólnoty powstałe przy redakcji, tak i sam jej zespół tworzą osoby posiadające przeróżne pasje: wyprawy górskie i rowerowe, wędkarstwo sportowe, śpiew chóralny, piłkę nożną, fotografię, druk sitowy itd. Łączy nas przede wszystkim wiara i chęć dzielenia się nią – darem dla nas najcenniejszym – z innymi ludźmi.

Cieszymy się, że jako kilkuosobowa reprezentacja redakcji „Miłujcie się!” będziemy mogli uczestniczyć w ewangelizacji podczas Światowych Dni Młodzieży i współtworzyć to radosne święto wiary!

milujciesie.org.pl

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Gosia F.

Ola J.

Agnieszka K.

Mary Z.

Małgosia S.

Marysia Ł.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories