Miłujcie się!

Poznań, Poland

Wiele pasji - jeden cel!

„Miłujcie się!”, w którym pracujemy, jest katolickim dwumiesięcznikiem ewangelizacyjnym z 40-letnią historią. Obecnie tytuł ukazuje się w języku polskim oraz w 22 wersjach językowych i jest dystrybuowany do ponad 100 krajów świata.

Siedziba redakcji znajduje się w domu księży chrystusowców w Poznaniu. We wszystkich działach czasopisma pracuje ponad dwadzieścia osób, redaktorem naczelnym jest ks. Mieczysław Piotrowski TChr. Nasz zespół składa się z osób, które na co dzień starają się pogłębiać swoją relację z Bogiem i dzielić się wiarą z innymi, także poprzez głoszenie Dobrej Nowiny za pośrednictwem „Miłujcie się!”. Na łamach czasopisma w przystępny sposób poruszamy takie tematy jak: cuda i objawienia, życie rodzinne, czystość przedmałżeńska, miłosierdzie Boże, zagrożenia duchowe, historia Kościoła. Publikujemy świadectwa otrzymanych przez czytelników łask: uzdrowień, nawróceń, wyjść z nałogów, uratowania małżeństwa itp.

Czytelnicy „Miłujcie się!”, z Polski i z zagranicy, gromadzą się we wspólnotach Ruchu Czystych Serc – dla młodzieży i Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Kierują się oni słowami „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).

Tak jak wspólnoty powstałe przy redakcji, tak i sam jej zespół tworzą osoby posiadające przeróżne pasje: wyprawy górskie i rowerowe, wędkarstwo sportowe, śpiew chóralny, piłkę nożną, fotografię, druk sitowy itd. Łączy nas przede wszystkim wiara i chęć dzielenia się nią – darem dla nas najcenniejszym – z innymi ludźmi.

Cieszymy się, że jako kilkuosobowa reprezentacja redakcji „Miłujcie się!” będziemy mogli uczestniczyć w ewangelizacji podczas Światowych Dni Młodzieży i współtworzyć to radosne święto wiary!

milujciesie.org.pl

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Gosia F.

Ola J.

Agnieszka K.

Mary Z.

Małgosia S.

Marysia Ł.

Contact us Learn more about Jesus

Our stories (2)