Marcela Rašková

Bůh je láska

Chtěla jsem být milována….Bůh mi dal poznat opravdovou lásku

Strach v dětství i v manželství – viděla jsem jediné řešení " vzít si život" – záchrana přišla z nebe od Boha.

Mé dětství nebylo jednoduché. Dětství jsem prožívala ve strachu. Řekla jsem si, že mé manželství takové nebude. V manželství po několika letech jsem začala vnímat strach a že nejsem nikým milována. Dospělo to tak daleko, že jsem přemýšlela o odchodu z tohoto světa.

Přišel okamžik, kdy Bůh zakročil. Objevila se nádherná sluneční záře, něco jako západ slunce, ohromná láska, pokoj, zapomenutí na veškerou bolest.

Přišla myšlenka: " Toto je ráj, toto tě čeká po smrti. " Má radost, že už jsem tam. Další myšlenka: " Ještě nepřišel tvůj čas. "Potom jsem cítila těžké tělo a hodně jsem plakala.

V tu chvíli jsem věděla, že potřebuji odbornou pomoc. Sestra a její manžel mi pomohli najít psychologa a já si ještě vyhledala psychiatra.

Od té chvíle jsem hovořila s Bohem jako kdyby vedle mě stála kamarádka a já s ní mluvila. Žádala jsem Boha o záchranu mého manželství. Dopadlo to, ale jinak. Manželství se rozpadlo.Ptala jsem se Boha proč! Proč jsi to Bože dopustil?

Nejdříve muselo přijít uzdravení mých jizev na srdci z dětství, uzdravení ze ztráty manželství. Bůh si mě pomaličku začal uzdravovat, učit odpouštět lidem, kteří mi ublížili a požádat o odpuštění lidem, kterým jsem prozměnu ublížila i já. Učí mě, abych se nebála říkat pravdu a hlavně Jemu DŮVĚŘOVAT.

Veliká Boží milost je, že uzdravuje jakoukoliv bolest.To co bylo zbořené dokáže znovu obnovit. Bohu DÍK

Ježíš za naše hříchy a prokletí umřel na kříži, třetího dne vstal z mrtvých. On žije.  Je důležité žehnat všem lidem. Bůh je láska. A jenom láska může přemoci zlo.

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. ..., prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mne miluji a má přikázání zachovávají.

Od této chvíle prosím Boha o moudrost a trpělivost se mnou a o Jeho výchovu. V Bibli v Kazateli je psáno: "je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat", a já už nyní vím, že Bůh je se mnou a Jeho dokonalá láska vše přikrývá.

                                             Marcela Rašková

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories