Erik Furnes

STRAUME, Norway

Fire steg på veg mot Sannheten

Du blir gjerne provosert av mennesker som sier de har funnet Sannheten. Helt greitt. Skråsikre folk tiltaler ikke meg heller, utenom de som er helt enig i det jeg mener da :-)

2+2=4

Jeg har alltid sett på meg selv som realist. Likte matte, fysikk og kjemi på skolen. Alt som kan måles, veies, ses, dokumenteres, testes, testes igjen, osv - alt det kan jeg forholde meg til. Vegen til ingeniørstudier var ganske rett fram, og mesteparten av mitt yrkesktive liv har jeg forholdt meg til "bits and bytes" - utvikling av programvare som kommanderer datamaskiner til å gjøre akkurat det jeg vil de skal gjøre, verken mer eller mindre. Tenk om hele livet kunne være en slik herlig og ukomplisert tilværelse. Ingen tvil, ingen sorg, ingen lidelse, ingen følelser. 

Men hva er tro ...?

Tidlig i tenårene slet jeg med hva tro er. Betyr troen at jeg må parkere vitenskap og rasjonell tenkning, og kaste meg ut i en tåke av udokumenterte påstander? Er troen en gave som noen får fordi de er religiøst disponert for det? Har jeg mistet evnen til å tenke objektivt om hva som er sant/usant fordi min familie og vennegjeng er kristne?

1. Første steg på min reise var å lese hva en rekke vitenskapsfolk og Nobelpris-vinnere hadde å si om Bibelen. Jeg hadde lært hva Copernicus, Galilei, Kelvin, Faraday, Kepler, Pascal, osv hadde tilført vitenskapen, men deres tillit til Bibelen var ukjent - og gjorde inntrykk. 

2. Neste steg var oppdagelsen av Bibelen som profetisk bok. Særlig Salme 22 gjorde inntrykk. Hvordan er det mulig at kong David kan beskrive sånn i detalj hva som skulle skje med Jesus Kristus på Golgata 1000 år senere? Hvordan kunne han skildre en henrettelsesmetode som først ble oppfunnet 700 år senere? Kanskje kunne jeg akseptere innvendinger om at Jesus og hans tilhengere bevisst gikk inn for å oppfylle profetier, men det var umulig å forklare at Jesu fiender oppfylte profetier. Bibelen kunne ikke være menneskeskapt.

3. Tredje steg var boken "Dagen da døden døde", som handler om grunner for å godta at Jesus Kristus virkelig stod opp fra graven. Ikke mulig å bevise slik vi kan bevise 2+2=4, men i det daglige aksepterer vi faktisk mye som ikke kan bevises. Kan du bevise at solen vil stå opp i morgen? Nei, men vi tror det fordi det skjer hver dag. Ved å forholde meg til fakta kunne jeg si med stor grad av sannsynlighet at Jesus faktisk overvant døden.

4. Siste trinn var å overgi meg selv til den Gud som har åpenbart seg på en slik overbevisende måte i Bibelen. En av Jesu disipler klarte ikke tro at Jesus hadde overvunnet døden, men ansikt til ansikt med Jesu hender som var gjennomborret av nagler, hadde han ingen motargumenter lenger. "Min Herre og min Gud!" sa Tomas. Da forstod jeg at troen ikke er noen prestasjon, men en kapitulasjon i møte med den levende Gud. Etter det har den indre visshet gjennom livssamfunnet med Jesus Kristus, vokst fram og blitt styrket. Det viktigste når livet og følelsene blir vanskelige er likevel at jeg har alt skriftlig. Livet har retning, og jeg har håp midt i det vanskelige.

Papegøyesnakk?

En papegøye formidler ikke kunnskap, bare informasjon den har hørt mange ganger. I dag hører du mye negativt om Bibelen og kristen tro. Jeg utfordrer deg til å være noe mer enn en papegøye. Søk kunnskap! Bibelens Gud er kunnskapens kilde, ikke dens fiende. "Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om" (Apostelgjerningene 17:30). Prøv da vel!

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories