Annelize Den Broeder

Maassluis, Netherlands

God's liefde en hulp voor mij

Ik heb niet een heel bijzonder bekerings of geloofsverhaal voor je. Maar ik wil je wel graag meenemen in mijn verhaal, mijn verhaal met God. Hoe ik God mag ervaren in mijn leven en hoe ik mag genieten van zijn trouw, zorg en liefde voor mij.

Ik ben van kinds af aan opgegroeid met het geloof. Ik ben mijn ouders dankbaar voor de manier waarop ze mij hebben opgevoed in het geloof. Als kind al was God een trouwe basis voor mij. Mij werd geleerd dat Hij onze Vader in de hemel is. Hij zorgt voor ons en ik mocht Hem dingen vertellen en vragen.

Gaandeweg mijn verdere leven heb ik dat steeds weer opnieuw mogen ervaren en word ik steeds meer doordrongen van Zijn trouw en liefde voor ons, voor jou en mij. Ik mag in vrijheid leven! Hoe heerlijk is dat! We hoeven het niet zelf te doen, God wil ons helpen!

Ik hou veel van zingen en zingen neemt ook een grote plaats in in mijn geloofsleven. Door te zingen over God, onze Vader mag ik mijn geloof uitdragen. Ik hoop en bid dat de liederen mensen mogen raken. Meerdere malen in mijn leven heb ik mogen merken dat God mij wilde gebruiken door middel van het zingen. Ik zie het zingen dan ook als een gave die ik gekregen heb van God, en ik mag deze gave gebuiken tot eer van Hem! Eén van die keren wil ik graag vertellen:                     

Een lied wat steeds terugkomt in mijn leven is psalm 121.  23 jaar geleden kregen mijn man en ik deze tekst mee met ons trouwen. "Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft." Een aantal jaren later leerde ik de opwekking versie van psalm 121 kennen: "Mijn hulp is van U Heer." Een mooie vertolking van deze psalm. Psalm 121 was ook één van de lievelings psalmen van mijn oma, en toen zij heel ziek op bed lag hadden we het erover hoe mooi deze psalm is en hoe God's trouw aan ons hieruit spreekt. Ik heb toen voor haar opw 640 mogen zingen, de versie van psalm 121 van deze tijd. Hoe bijzonder was dat dat ik daar van God de kracht voor kreeg! Hoe mooi om zo met haar verbonden te zijn door deze woorden van God. En hoe bijzonder dat mij ook gevraagd werd door familieleden die daar op dat moment bij waren, om dit lied ook op de begrafenis te zingen en op die dag weer te merken dat God mij droeg en ik de woorden kon en mocht zingen en uitdragen.

Deze woorden gaan als een leidraad met me mee. Ik kan en hoef niet alles zelf en alleen te doen in het leven. God wil als een helper met me mee gaan. Hij is bij mij, Hij trekt me naar zich toe als ik het toch weer alleen wil proberen, Hij houdt me vast! Hier word ik blij van, elke keer weer opnieuw! Hier wil ik van blijven zingen!

Ik bid dat deze woorden ook jou op je levenspad mogen helpen: Mijn hulp is van U Heer, U bent mijn schaduw U bent er altijd!

Neem gerust contact met me op als je verder met me wil praten over mijn verhaal.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories