Indremisjonsforbundet

Bergen, Norway

Med Guds Ord Til Folket

Indremisjonsforbundet (ImF) er en sammenslutning av i alt 10 kretser med nesten 1500 underliggende foreninger og lag. Flere byforsamlinger og fellesforeninger er dessuten direkte innmeldt i organisasjonen. ImF ble stiftet i 1898. Organisasjonen ledes av et styre som velges av generalforsamlingen hvert andre år.

Vi har indremisjonsarbeid i over 600 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark. Vi bygger vårt arbeid på Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse. På dette grunnlaget kaller og sender ImF ut sine arbeidere. I alt er det nærmere 100 ansatte på hel- og deltid i kretsene, byforsamlingene og ImF sentralt.

Contact us Learn more about Jesus

Our stories (4)