Kamil Sobiech

Stara Kiszewa, Poland

W małej wiosce na Pomorzu

Jako ksiądz mam okazję od siedmiu lat obserwować ile Jezus zdziałał i wciąż działa w sercach i duszach ludzi których spotykam w swojej pracy duszpasterskiej. Ostatnio widze też rozwój kilku wspólnot z którymi mam okazję się spotykać i współpracować. Obecnie mogę obserwować że coraz więcej ludzi zna osobę błogosławionej Marty Wieckiej (www.martawiecka.pl) pochodzącej z małej wioski Nowy Wiec w diecezji pelplińskiej i inspiruje się jej postacią i życiem. Widzę jak kolejne osoby z którymi dane jest mi pracować zwraca się do Chrystusa m.in. ci którzy pielgrzymują do miejsc rodzinnych tej błogosławionej, ale nie tylko. Spotykają Jezusa w sakramencie pokuty i odprawianych tutaj mszach. Widzę ożywienie gorliwości w sercach parafian i pielgrzymów oraz rozwijające się wspólnoty modlitewne i biblijne przy jej wstawiennictwie. Właśnie rozwój tych wspólnot jest dla mnie świadectwem działania Jezusa w Kościele. Radością jest także rozwój rekolekcji ewangelizacyjnych. Wprost zauważyłem że Jezus przysyła nowe osoby do wspólnot, gdy Go o to prosimy. Nasze ludzkie zachęty i zapraszania są mniej skuteczne gdy brak modlitwy. Gdy jest jej więcej przychodza nowe osoby, nawet te po których byśmy się nie spodziewali

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories