Wiebrig Bakker

Maastricht, Netherlands

NIEUW LEVENSDOEL

Bij alles wat ik deed, in al mijn drukte van werken, studeren, moeder en echtgenote zijn ontdekte ik dat wat ik deed, me niet bracht van wat ik er aanvankelijk van verwachtte. Natuurlijk ontwikkelde ik mij, maar het gaf me niet de ultieme vervulling!

ZINLOOSHEID

Door de jaren heen ervoer ik op alle vlakken een toenemend gevoel van zinloosheid dat me uiteindelijk passief in mijn luie stoel deed belanden. Waar doe ik het voor? Voor wie of wat? Welke zin heeft het? Waar word ik echt gelukkig van? Nog maar weer een studie erbij? Dit waren de vragen die ik mezelf stelde.

Toen binnen mijn werk de kans zich voordeed ben ik gestopt als manager in een zorginstelling. Ik voelde me ingeperkt en opgesloten in systemen en structuren van controle, beheersbaarheid en perfectionisme. Het onbehagen ervoer ik op dat moment als een knagend, maar onbeduidend gevoel van ontevredenheid, vervreemding en verlorenheid wat ik niet zomaar van me af kon schudden. Wat ooit eens tot een burn-out heeft geleid, wilde ik niet nog eens meemaken.

Tegelijkertijd trok er iets aan me, een soort dubbel verlangen, ergens naar toe te willen, maar ook ergens naar terug te willen: mijn geloof waar ik mee grootgebracht ben, wat heel diep in me lag.

MIJN KEERPUNT

In die piekerperiode bezocht ik een lezing van Wilkin van de Kamp over het wonder van het kruis. Kocht zijn boek hierover en vroeg hem een bemoediging erin te schrijven. Die ene zin: “alleen Gods liefde kan mensen veranderen” bleek het begin van een radicale verandering in mijn leven. Het leek of er iemand tot mij sprak en me heel diep aanraakte. Dat wat ik als doelloos, zinloos ervoer, kreeg ineens nut en zin. De leegte, het onvervulde in mijn leven bleek de lege plek te zijn die bestemd was voor God. Gods Vaderhart had zich op dat moment geopenbaard. Het fundament wat diep in mij lag werd tot leven gebracht. Een bepalend moment in mijn leven! Want….

EEN NIEUWE SLEUTEL VOOR SUCCES

Mijn leven kreeg een volslagen andere betekenis. Vervulling lag niet meer primair in persoonlijke ontwikkeling via carrière en studie. Mijn ijkpunt veranderde. Geleidelijk aan veranderde mijn zelfbeeld. Ik hoefde me niet heimelijk te meten aan maatschappelijke verwachtingen, of ideeën van andere rolmodellen in politiek, organisatie, tijdschriften of binnen eigen vriendenkring over mijn vrouw zijn. Het thema was nu: wie ben ik zoals God het heeft bedoeld, als vrouw, moeder, thuis, in mijn werk, welke roeping rust erop mijn leven? Die perspectiefwisseling heeft me heel veel rust, zingeving en betekenis gegeven. Dat is succes!

EEN NIEUWE IDENTITEIT

Nu kan ik stellen dat mijn probleem een identiteitsprobleem was. De Bijbeltekst: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” inspireert me enorm. Daarom is Hij mijn ijkpunt. Hij oordeelt niet, dringt me geen keurslijf op, maar werkt in mijn hart en stimuleert me zachtjes zodat ik Zijn doel voor mijn leven kan ontdekken en verwezenlijken, als vrouw! Wat dat betekent ervaar ik als een proces, waarin hardnekkige patronen plaats mogen maken voor iets nieuws. Ik wankel, strijd, worstel, val, sta op, scherp aan, hoop, verlang, maar ik probeer in volle overgave vanuit het besef van geliefd zijn te leven.  

Wat is jouw verhaal? Ervaar je zinloosheid, verlorenheid of worstel je met je zelfbeeld als vrouw? Heb je bemoediging nodig? Misschien herken jij jezelf in mijn verhaal. Ik nodig je van harte uit om met mij in gesprek te gaan en jouw verhaal met mij te delen.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories