Lucie

Brno, Czech Republic

Neměla jsi být

Kolikrát se vám stalo, že jste nestihli něco, co jste si plánovali? Mně jeden takový nepovedený plán zachránil život. Moje maminka si přála jít na potrat - ale o den jí ta možnost unikla. A tak jsem se narodila já, "omyl jejího života", jak říkávala. Celé dětství jsem zakopávala o svoji nedostatečnost, nepovedenost, někomu jsem překážela... rodiče si mě přehazovali jako horkou bramboru. A já to řešila po svém, byla jsem drzá, zlá, kradla jsem doma peníze, lhala. Nic hezkého. 

V patnácti se ke mně dostala zpráva o Bohu. O někom, kdo miluje člověka natolik, že se za něj sám obětoval, aby znovu otevřel komunikaci mezi sebou a člověkem. Překážkou téhle komunikace je hřích. Věděla jsem, co v mém životě do téhle kategorie patří, ale ještě víc jsem vnímala hříchy druhých, co se podepsaly na mém životě. Dalo mi dost práce Bohu říct o těch svých proviněních. A Jemu dalo ještě více práce uzdravit má zranění. 

Co ale vím od počátku, od první chvíle, kdy jsem se doslechla o tom, že Bůh miluje i mě, ano i mě, je tohle - nejsem omyl. Bůh se nemýlí, když nějakého člověka "nechá narodit". Ani já tu nejsem omylem, i když jsem to tak často slýchala kolem sebe. Že tenkrát nevyšel plán s potratem byl Boží plán. 

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories