Marc van Tilburg

Houten, Netherlands

Mijn ontmoeting met de Heilige Geest

Hallo, ik ben Marc van Tilburg en ik wil graag mijn eerste ontmoeting met de Heilige Geest met je delen. Voor mij was dat een lange zoektocht naar God met ook diepe dalen.

Al een paar jaar lang was ik met God bezig maar het lukte me niet om dichterbij te komen. Ik hoorde wel van mensen over een persoonlijke relatie met God, maar ik begreep er weinig van. Hoewel ik zocht en ook tot God bad leek de hemel gesloten. Alsof God mij niet hoorde.

In die tijd raakte ik ook de weg kwijt en begon ik mijn geloof te verliezen. Omdat ik God niet kon ervaren geloofde ik er niet meer zo in. Tot op een dag een goede vriend mij een folder gaf van Jan Zijlstra. In die folder werd verteld over wonderlijke genezingen in de naam van Jezus. En dat gewoon in Nederland. Ik wilde dat zelf zien. Misschien bestaat God toch en is het toch waar. Ik ging naar een genezingsdienst toe. Maar nog voordat ik een wonder had gezien gaf ik mijn leven al aan Jezus. Dat was voor mij het moment dat ik opnieuw geboren werd. Het verlangen in mij om dichter bij God te komen werd hierdoor nog groter.

In de kerk waar ik terecht kwam werd een encounter weekend gehouden. Er werd verteld dat het een weekend was waarin je God kon ontmoeten. Dat was precies wat ik zo graag wilde. Met veel verwachting ging ik naar het weekend toe. Het was een fijn weekend maar ik had nog geen ontmoeting met God gehad zoals ik hoopte.

Maar God was mij niet vergeten. Helemaal aan het eind van de allerlaatste sessie werd er nog een keer voor me gebeden door Erwin. Hij zag in een beeld een kruik met olie breken boven mijn hoofd. Ik zag dat niet maar ik voelde wel de warmte van Gods aanwezigheid. Olie is in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest en de Heilige Geest kwam over mij. Toen ik neerknielde en daarna ging liggen werd ik omringd door God. Zijn aanwezigheid was heel tastbaar aanwezig en met mijn geestelijke zintuigen voelde ik van alles.

Het eerste wat in me opkwam was een overweldigend gevoel van Gods goedheid. Ik verwonderde me zo over Zijn goedheid en Zijn nabijheid dat er een vreugde naar boven kwam die ik nooit eerder gekend had. Van vreugde begon ik te lachen. Maar dit lachen werd een fontein van vreugde en was niet meer binnen te houden. Ik begon zo hard te lachen dat ik haast omrolde. Pure vreugde en blijdschap. Zo verwonderd en blij dat God naar me toe kwam. Later las ik in de Bijbel dat er in de nabijheid van God volop vreugde is. Ik weet dat het waar is.

God liet me zien dat ik Hem ook weer zou bedroeven. Dit wilde ik niet en ik huilde daarom. Het was een zeer intens moment. De tastbare aanwezigheid van de Heilige Geest bleef nog een aantal dagen bij me.

Vlak na mijn ontmoeting ben ik begonnen met de website www.biddenhelpt.net en later ook www.bestaatgod.net. Ik wil graag dat mensen weten dat de Bijbel waar is en dat God echt is. Ja ik zou willen dat iedereen Hem leert kennen en bij Hem gaat horen.

God gaf zijn Zoon Jezus om te sterven voor onze zonden. Wie Jezus aanneemt kan eeuwig leven. We hebben allemaal een Redder nodig. Wie komt zal Hij niet afwijzen. Maar ik heb ontdekt dat je helemaal moet komen. God wil je hele hart.

En als je opnieuw geboren wordt kun je zelfs Zijn Heilige Geest ontvangen. God komt bij je wonen om bij je te blijven tot in eeuwigheid. God wil het allerbeste wat Hij heeft aan ons geven. Eerst gaf Hij Jezus en daarna ook nog Zijn Heilige Geest. Hoe bijzonder is dat!

God is een beloner van wie Hem ernstig zoeken. Het is voor iedereen die tot Jezus wil komen. Als je dat nog nooit gedaan hebt wil ik je uitnodigen. Neem gewoon de stap, ga naar Jezus en ontvang het eeuwige leven.

Marc van Tilburg www.bestaatgod.net

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories