جون نبيل

minya, Egypt

اختبار شخصي

في بداية حياتي كنت عشوائي جدا ولكن حصل موقف صعب ربنا نجاني منه كان سبب في تغيير توجهاتي وشخصيتي من يومها خدت طريق التغيير الحقيقي
— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories