Beata

Smilovice, Czech Republic

Poznani

Poznání

Dlouho dobu jsem si myslela, že můj život není nijak vyjímečný. Slýchavala jsem srdce vroucí a povzbuzujíci příběhy lidí, jak poznali Boha a skrz ně následně uvěřili oni, ale i hodně dalších lidí. Mnohdy to v jejich životech nebylo jednoduché, ale pak poznali tu správnou cestu. A já si říkal: "Jak mám mluvit lidem o Bohu, já, které nic zajímavého nezažila?" Ale přitom to bylo celou dobu úplně naopak.

 Vyrůstala jsem ve věřicí rodině, chodila na nedělní školku. Prostě už od malička jsem byla vedená k Bohu. Mohla jsem ho poznávat každý den, vidět co číní v mém životě, v životech mých rodičů i kamarádu. Ale rozhodnutí zda ho příjmu do svého srdce bylo jen na mě. Postupem času jsem s radostí toto rozhodnutí mohla učinit a přijmout Pána Ježíše jako svého Zachránce. Ale pokud si myslíš, že život potom se nějak změní a bude jen lehký. Mýliš se, vůbec to tak není. Stále na Tebe přicházejí narážky od satana, pokušení a mnohdy jsem klopýtla. Přesto při mě Bůh vždy stál, měl mě rád a já se k němu vždy obrátila pro pomoc.  Ale i tak jsem stále nevěděla jak můžu zaujmout lidi v mém okoli skrze můj životní příběh. Změnilo se to v momentě kdy jsem přišla na střední školu, poznala jsem, že tam můžu být svědectvím pro mé spolužáky, především pro mou spolusedící která neznala Boha. Pozorovala mě při různých rozhovorech, jaká slova říkám, na kterou stranu se postavím při rozhodování. Ale především jsem s ní mohla sdílet svou víru, pozvala jsem ji jednou na jednu akci, kde mohla dostat svou první Bibli a následně jsme si s ní mohli společně číst. Zde jsem poznala, že Bůh je dokonalý a já mohla dojít velikého poznání. Poznání a uvědomění, že jsem na zemi jen jednou a právě já mám tu neskutečnou výsadu, že můžu znát Boha a říkat lidem o mé každodenní radosti. A právě toto je ta užasná radost, kterou nezežiješ jen na jeden den a pak vyprchá, ale můžeš ji pociťovat a okoušet KAŽDÝ DEN. 

Já sám přece vím , jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.  Jeremiáš 29,11

 

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories