Afrim Karoshi

Në të kundërt të traditës

Unë jam në rritur duke mos dëgjuar asgjë rreth Zotit përveç fjalës Zot që thoshin herë pas here të vjetrit. Jo vetëm që nuk e dija që egzistonin bindje të ndryshme për Zotin por as nuk më kishte shkuar në mend që të kërkoj përgjigje.

Derisa arrita në moshën kur mund të mendoja vetë. Dhe për shkak të lirisë së besimit që erdhi në Shqipëri, kisha edhe mundësi për të kërkuar përgjigje.

Pyetja shtysë për kërkimin e besimit ishte: Si ka mundësi, që natyra e bukur ku isha lindur, të mos kishte asnjë dorë krijuese? Kush i krijoi malet? Bukurinë natyrore? Kush është autori i krijimit?

Kërkimi për librat...

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories