DEB

Gdańsk, Poland

Diakonia Ewangelizacyjna Bierzmowanych

Pan Bóg posłał nas na świat, byśmy swoim życiem dawali świadectwo o Jego Miłości. Świadectwo Jego ciągłej opieki i obecności. Pochodzimy z różnych parafii i wspólnot. Każdy z nas jest inny i wnosi do naszej ewangelizacji inne doświadczenia, poglądy na świat ale też przeżycia duchowe. Pragniemy być żywym świadectwem, i poprzez ewangelizację ożywiać Kościół. Oprócz tego, my sami czerpiemy od siebie nawzajem, wciąż się ucząc i wzrastając w wierze

Contact us Learn more about Jesus

Our stories (8)