Veronika

V láske niet strachu

Ako dievča som žila v meste s milujúcimi rodičmi a mladšími súrodencami. Rodičia boliveriaci a snažili sa vieru v Boha odovzdať aj nám, svojim deťom. Učili nás modliť sa a boli nám vzorom v budovaní vzťahu s Bohom. Dali ma na cirkevnú základnú školu. Mala som možnosť zúčastňovať sa mnohých kresťanských podujatí, kde som najskôr chodila rada, ale počas štúdia na strednej škole sa to zmenilo. Na týchto podujatiach som si všimla, že viacerí animátori sú šťastní, veselí, v dobrom šialení, zároveň slušní a láskaví. Chcela som byť tiež taká, ale zároveň som mala strach, že niečo stratím. Bála som sa dôverovať Bohu.

V jedno leto som bola na kresťanskom podujatí pre mladých. Raz podvečer som sa rozprávala s mladým mužom, čerstvým absolventom vysokej školy. Rozhodol sa, že rok venuje misiám. Nevedela som pochopiť, prečo chce obetovať tak dlhý čas. Nás rozhovor prerušila začínajúca adorácia, počas ktorej zaznela výzva rozhodnúť sa pre Boha a pre život s ním. Vedela som, že je to Božie pozvanie, ďalšie v poradí z mnohých predchádzajúcich, na ktoré som neodpovedala. Obávala som sa, že Boh bude príliš riadiť môj život a nútiť ma k tomu, čo nechcem. Povzbudená predchádzajúcim rozhovorom som sa však rozhodla reagovať na výzvu a odovzdala som svoju neistotu Bohu. V tichosti som mu povedala, že mu chcem dôverovať a verím, že mi bude pomáhať a že sa o mňa postará. Program skončil, akoby sa nič nezmenilo. Postupne však Boh menil moje zmýšľanie a srdce.

Časom som si uvedomila, že mám menší strach a odišli obavy, lebo viem, že Nebeský Otec sa o mňa stará a chce pre mňa to najlepšie. Zo smutnej a ustráchanej mladej dievčiny sa stala odvážna, zdravo sebavedomá žena. Boh mi dal silu a smelosť. Dostala som dar odvahy a evanjelizácie mladých. Začala som vo farnosti robiť Alfa kurzy pre mladých, na ktorých sme spolu s tímom mladých ľudí svedčili, čo Boh robí v našich životoch. Že nás Boh osobne miluje, bez podmienok, takých, akí sme. Už po roku mi niektoré kamarátky a známi povedali, že som odvážnejšia, milšia. Už som nebola ustráchaná ako predtým. Viem, že Boh ma zmenil, stará sa o mňa a chce pre mňa to najlepšie.

Ak aj ty bojuješ s podobným problémom, dnes máš príležitosť poprosiť Boha, aby prišiel do tvojho života. Dovoľ mu robiť veľké veci pre teba. Či si od detstva vyrastal/a vo viere a budoval/a vzťah s Bohom alebo nie, rozhodnutie pre Neho leží v tvojom srdci.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories