Mireille Duister

Amersfoort, Netherlands

Bovennatuurlijke ontmoeting

Als tiener vanaf mijn 15e was ik serieus op zoek in levensbeschouwelijke en spirituele stromingen. Ik zocht naar rust want ik was erg gespannen. Ook wilde ik mij graag beter in mijn vel voelen, want ik voelde mij doorgaans erg down. Ik oriënteerde mij breed op allerlei spirituele dingen, stond overal voor open en stapte er actief in. Ook bezocht ik wel eens een kerk. Ik geloofde, dat God bestond maar bij God uit de bijbel had ik geen beleving en ik leefde van God los. Toen ik mij meer en meer voor bovennatuurlijke dingen openstelde, werd het in mijn belevingswereld onprettig. ’s Nachts was ik bang, waardoor ik niet kon slapen De onrust nam toe en ik begon mij steeds slechter in mijn vel te voelen. Ik zag het leven niet zitten. Toch bleef ik zoeken naar een weg eruit.

Op mijn 18e ging ik op uitnodiging van een echtpaar mee naar een samenkomst. Opvallend was, dat de mensen daar een oprechte vrede en blijdschap uitstraalden. Ze spraken over God en Jezus, alsof ze Hem persoonlijk kenden en heel blij waren met dingen die Hij deed in hun leven. Dat was iets, dat ik niet kende.  

 

"ZIE, IK STA AAN DE DEUR EN IK KLOP...," OPENBARINGEN 3:20.

Tijdens de preek werd gezegd, dat Jezus aan de deur van je hart staat, en wacht, totdat je Hem binnenlaat. Dat je relatie met Hem mag hebben. Op dat moment voelde ik, dat God heel dichtbij kwam. Er kwam een innerlijke overtuiging: "Dit is écht waar, en dit is, waar ik al die tijd naar gezocht heb!" Ik voelde liefde als een warme deken over mij heen komen. Bovendien was het, alsof er een zware last van mij afviel. Ik voelde mij totaal aanvaard, geliefd, en vrij.  Ineens wist ik: "Jezus bestaat écht, Hij is heel dichtbij en betrokken bij mijn leven, ik ben door Hem geliefd en Hij heeft het beste met mij voor!" Ik had een bovennatuurlijke ontmoeting met God en had het idee, dat ik de meest kostbare schat had ontdekt. Er kwam blijdschap in mijn leven, het leek wel, alsof ik verliefd was. Ik ervoer Gods nabijheid in mijn leven en een innerlijke vervulling. Vanaf die tijd besefte ik, dat vrede, vervulling en geluk niet te verkrijgen zijn door eigen kracht, of door spirituele handelingen (religie). Het komt niet door religie, maar vanuit relatie. Relatie met de allerhoogste Heer. Het is Zijn liefde die mij heeft geraakt en veranderd, die mij leven, blijdschap en hoop geeft.

Na verloop van tijd kwamen er weer momenten van niet goed in mijn vel zitten. Wat ik nog moest leren, is God actief te zoeken, op Hem te vertrouwen en van Hem te ontvangen. Voor mijn idee sta ik altijd voor een keuze: "Ga ik dit alleen aan, of samen met Jezus?" Het maakt voor mij een groot verschil als ik vanuit contact met God leef. Als ik dichtbij Hem blijf, vind ik altijd hoop en geeft Hij kracht. Ik merk, dat er soms volharding nodig is. Zo duurde het even, voordat ik bevrijd was van de gespannenheid. Maar op een zondag kwam daarin tijdens gebed een grote doorbraak. Van een gespannen, teruggetrokken persoon werd ik een spontane, open vrouw. Ook heb ik geen last meer van angst tijdens de nacht. En de enkele keer dat het toch op mij afkomt, stuur ik het weg in de naam van de Here Jezus en dat werkt. Ik kan daar tegen opstaan, want Jezus zegt, dat Hij zijn kinderen, die Hem in hun leven hebben binnengelaten, autoriteit over het duister heeft gegeven in Zijn Naam. 

Door de jaren heen heb ik Gods goedheid en zorg mogen ervaren. Zo heb ik persoonlijk verschillende fysieke genezingen en bijzondere voorzieningen meegemaakt. Als je wilt, vertel ik hier graag meer over. Maar het fijnst vind ik het, als ik Gods liefde ervaar, en als Hij tot me spreekt. Dat geeft mij, meer nog dan de bijzondere dingen die HIj doet, vreugde, rust en ruimte.

Vroeger zocht ik het in veel verschillende dingen. Ik heb ontdekt, dat God op zoek naar de mens is, naar ons toekomt en wacht, tot Hij mag binnenkomen. Dan ontstaat er (een) nieuw leven. In Genesis klinkt al liefdevol: “Adam, waar ben je?”  Hij heeft mooie dingen voor een ieder in petto, als Hij wordt toegelaten. Kan ik iets voor jou betekenen op jouw weg met God, reageer dan gerust

"Ik ben de weg, en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij," Joh. 14:6.

"Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden..." Matth. 7:7.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories