Judith Gleijsteen

Berkenwoude, Netherlands

God geeft Kracht om te vergeven

Vergeven

Ik ben van kinds af aan met mijn ouders naar een kerk gegaan. Ik zong altijd netjes het gebed 'Het onze Vader' mee. Totdat ik eigenlijk niet meer begreep wat ik nu eigenlijk zong. Dat duurde wel even voordat ik begreep waarom ik dat eigenlijk moeilijk vond. Maar in dat gebed staat:

"Vergeef mijn zonden zoals ik ook mijn vijanden hun zonden vergeef"

En dat was nu precies wat ik zo moeilijk vond. Ik wist namelijk dat ik mijn vader moest gaan vergeven. Maar hoe kon ik dat ooit doen.

 

Moeilijk

Ik kan dat niet! Mijn vader vergeven is te veel gevraagd. Op een dag was ik alleen thuis. Ik voelde heel veeltegenzin van binnen. Maar in mijn hart begon ik te bidden. Ik zei:

"Vader ik kan mijn eigen vader niet vergeven. Ik kan dit niet!" 

Een stem van binnen

Ik voelde veel verdriet, maar ik wilde niet dat dit mijn leven zou gaan beheersen. En dat deed het toen op dat moment wel. Ik ging hardop bidden en met mijn ogen open schreeuwde ik het huilend uit: 

"Ik kan dit niet, ik kan dit niet……maar ik wil het wel! Help me Vader, help."

Heel vreemd, maar het was alsof iemand tegen mij zei. Jij kan dat ook niet zelf. Je moet bij mij zijn. Het was een stem in mij, maar ik wist dat dat van God moest komen.

 

God als Vader

Help alstublieft! Ik begon steeds beter te beseffen dat ik het inderdaad niet zelf kon. En omdat ik dat naar God uitsprak, gebeurde er iets! God is een vader zoals een vader bedoeld is.

Op het moment dat ik mijn vader vergaf, voelde ik een warme golf door mij heen stromen. Letterlijk een tintelingdie bij mijn hoofd begon en doortrok tot aan mijn tenen en dat voelde heerlijk en goed! Ik voelde een zware last van mij afvallen.

Het was alsof ik werd opgetild en zweefde!

"Dank u God voor wat u nu heeft gedaan!!"

Ik was zo blij dat ik in de auto ben gestapt en een grote bos bloemen voor mezelf heb gekocht.

 

Vrijheid

Het wil niet zeggen dat het heel gemakkelijk is. Ik vergeef mijn vader en alles wat gebeurd is, telt niet. Maar dat is niet zo. Ik zal nooit vergeten wat er is gebeurd, maar God liet mij zien dat ik alleen maar mijzelf er mee had doordat ik hem niet kon vergeven. Vergeven is niet vergeten, maar het geeft wel een enorme vrijheid.

Wil je meer weten over die God die als een echte Vader voor ons zorgt? Laat dan een berichtje achter.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories