Erica Goodyear

St. Louis, USA

Mana Tēva rokās

Kad biju maza, es ilgojos, kaut man būtu tētis, kuram es varētu skriet pretī un mesties viņa apskāvienā. Es ilgojos ierāpties viņa klēpī un klausīties, kā viņš man lasa pasaku vai stāstu. Es ilgojos pēc tēta, kurš mani mīl, bet mans tētis aizgāja, kad es vēl nebiju piedzimusi, un mammai vajadzēja mani audzināt vienai. Man ļoti sāpēja sirds par to, ka man nebija tēta. Kad cilvēki man jautāja, kas ir mans tētis, man bija ļoti grūti atbildēt: „Man nav tēta.”

Kad mācījos septītajā klasē, mamma aizveda man uz baznīcu, un man tas nepatika. Es biju bērns, kas nemitīgi iekūlās nepatikšanās, tāpēc man likās, ka baznīca nav man piemērota vieta. Baznīcā es uzzināju par Bībeli un to, ka Dievs tik ļoti mani mīlēja, ka Viņš sūtīja Savu Dēlu Jēzu nomirt pie krusta par maniem grēkiem. Jēzus gribēja man piedot visu, ko biju darījusi nepareizi, un es zināju, ka man vajag piedošanu. Es lūdzu, lai Jēzus ienāk manā sirdī un piedod man. Pēc tam nepatikšanu manā dzīvē kļuva daudz mazāk, un es sāku mīlēt Jēzu.

Pamazām manas attiecības ar Dievu kļuva tuvākas, tomēr man joprojām bija grūti samierināties ar to, ka man nebija tēta. Koledžā ļoti sāpīgi izjuka manas attiecības ar puisi, pēc kā es jutos pilnīgi iztukšota un sāku meklēt Jēzus mīlestību. Tas bija laiks, kad es sapratu, ka man tomēr ir Tēvs – Debesu Tēvs, un Viņš mani nekad nepametīs. Es sāku spiesties Viņam ciešāk klāt, lai baudītu sava Debesu Tēva apskāvienu, mīlestību un prieku par mani, Viņa meitiņu. Es iemīlējos Jēzū, pirmo reizi piedzīvojot un izbaudot Tēva mīlestību.

Ir pagājuši divdesmit gadi. Es joprojām ieritinos mana Tēva rokās, lai ļautos Viņa mīlestībai. Stāsts, ko Viņš man lasa, ir Viņa mīlestības vēstule man – Bībele. Ir brīži, kad sirdī atkal iezogas sāpes par to, ka man nav zemes tēva. Dievs man ir jautājis: „Ja nu tavs zemes tēvs ar savu klātbūtni būtu sagādājis tev vairāk sāpju, nekā ar savu prombūtni?” Tagad, domājot par to, ka man nav tēva, es pateicos Dievam par to, kā Viņš ir mani mīlējis un pasargājis no varbūt vēl lielākām sāpēm. Lai gan es ļoti biju ilgojusies pēc tēta, Dievs mans Tēvs vēl vairāk ilgojās būt tuvās attiecībās ar mani, jo Viņš mani ļoti mīl. Viņš ir saucis mani vārdā un aicinājis būt Viņa meitai.

Kādas ir tavas attiecības ar tēvu? Vai esi kādreiz domājis, ka Dievs varētu būt tavs tētis? Es priecāšos, ja uzrakstīsi man un pastāstīsi. 

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories