Arjo de Vroome

Almere, Netherlands

Ik kreeg mijn leven terug

Wat gaaf dat je mijn verhaal gevonden hebt! Ik wil graag vertellen wie God voor mij is en hoe Hij betrokken is geweest in een van de moeilijkste periodes van mijn leven. En hoe Hij nog steeds nauw betrokken is.

Zes jaar oud

Geloven was iets wat een natuurlijk onderdeel uitmaakte van ons gezinsleven: ik kreeg elke dag Bijbelverhalen te horen en mijn ouders hebben me geleerd om te bidden. Toen ik 6 jaar oud was heb ik zelf heel bewust tegen God gezegd dat ik wist dat Hij van mij hield en dat ik graag Hem wilde volgen. Het was verder niet iets spectaculairs op dat moment maar was gewoon iets natuurlijks en logisch. Tegelijkertijd had een blijvende invloed op de rest van mijn leven. 

Naar Afrika

In 1985 werden mijn ouders zendeling en zijn we naar Afrika verhuisd. Omdat er geen school in de buurt was ging ik samen met mijn broer naar een internaat. We woonden daar in een groot huis samen met 30 kinderen. Ik ontwikkelde al snel een goede relatie met mijn Amerikaanse huisouders. Zij zijn echt mijn “tweede ouders” geworden. Zij hebben mij geleerd hoe belangrijk het is om tijd door te brengen met God. Ook was de manier van hoe zij hun geloofsleven invulden een voorbeeld voor mij: hun liefde voor de Afrikanen en hun verlangen om samen met anderen te werken in Gods koninkrijk. In de jaren na mijn tijd in Afrika is mijn relatie met God blijven groeien en heb ik me actief ingezet in allerlei kerkelijke activiteiten.

Getrouwd

In 1999 ben ik getrouwd met Willeke. We beloofden elkaar trouw in goede en moeilijke tijden.

In de rij

Vijf jaar later brak een heftige periode aan in ons leven. Terwijl ik in de rij stond van het bedrijfsrestaurant van de EO, waar ik toen werkte, viel ik flauw. Ik ben vervolgens naar het ziekenhuis gegaan en heb allerlei onderzoeken ondergaan. Tien dagen later kregen we de uitslag: ik kreeg te horen dat ik slokdarmkanker had.

De controle loslaten

Toen we dit hoorden, stortten ons leven, onze plannen en onze dromen voor ons gevoel in. Onze toekomst werd onzeker: zou ik het overleven, zouden we samen oud worden? Maar ondanks de pijn en vragen, onze momenten van verdriet, paniek en zorg wist ik dat God bij me was. Ik heb in die periode opnieuw geleerd dat ik zelf de controle los moest laten en de toekomst aan Hem moest overlaten. Hij weet wat het beste voor mij is! Ook hebben we in die periode de kracht van gebed van vrienden en familie in Nederland en wereldwijd ervaren. Dit gaf ons rust en we wisten dat Hij bij ons was hoe het ook verder zou verlopen.

De behandeling

Er volgde een periode van voorbehandeling van o.a. chemotherapie en bestraling en in november 2004 ben ik geopereerd. Op de dag dat ik het ziekenhuis verliet had ik echt het gevoel dat ik mijn leven weer terug had gekregen. Het herstel verliep erg goed en snel. Na 3 maanden was ik weer aan het werk en kon ik al weer goed functioneren. In deze periode van voorbehandeling, operatie en herstel heb ik God dichtbij ervaren.

Vooruit kijken

Inmiddels ligt deze periode gelukkig achter ons en kunnen we weer vooruit kijken! Elke dag mag ik de dag met Hem starten door uit de Bijbel te lezen en daar levenslessen uit te halen. Het mooie aan God vind ik dat Hij ons in principe helemaal niet nodig heeft. Maar Hij kiest wel voor mensen omdat Hij ze gemaakt heeft en van ze houdt. 

Neem contact met me op

Mocht mijn verhaal je aanspreken of het levert vragen op, voel je vrij om contact met me op te nemen om erover door te praten. Zou ik leuk vinden.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories