”Uzdrowienie obrazu Boga we mnie”

s. Beata Kulevich