”Nieświadomy tego co Jezus może zrobić w życiu”

Roman Guzek