”Patiesība, kas satriec velna melus”

Inguss Hofmanis