”   Dzīve sastāv no izvēlēm, gudrība ir izdarīt tās pareizas un īstajā brīdī.”

Diana Hofmane