”Był i Jest zawsze przy mnie nawet gdy o to nie prosiłem”

Arkadiusz Witkowiak