”"Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę"”

s. Gabriela Wiercigroch