Piotr Werwinski

Pilchowice, Poland

hezky na vnější straně a uvnitř ošklivé

Možná jste slyšeli, že někteří lidé opouští církev a Boha. Stává se to často proto, že se v církvi setkali s lidmi, kteří místo toho, aby se zvali k Bohu, tlačí je pryč. Taky jsem byl takovým člověkem.

V jednom z evangelií čteme Ježíšova slova k náboženským vůdcům: Běda vám , zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. (Matouš 23,27)

Je snadné si představit takový obraz: krásný zářící hrob, slunečný den, čerstvé květiny, světlo, ale uvnitř to smrdí a ošklivé rozkládající se tělo. Takhle vypadal můj život. Zvenčí to bylo krásné: nikdy jsem nekouřil, nepil, nenadával, každý říkal: No Petr, takový milý člověk! Ale čas od času se víko hrobky posunulo a lidé říkali: Petře, jak jsi mohl něco takového udělat? A byli překvapeni, ale já jsem byl smutný. Celou dobu jsem totiž věděl, že uvnitř mě je síla, která mě tlačí jít, kam nechci, ale já ji nedokážu překonat .

V té době pro mě byl Bůh velmi důležitý, ale také velmi vzdálený – vnímal jsem ho jako mocnou, ale neosobní sílu.

Tak vypadal můj život, že než jsem šel na univerzitu. Tam jsem se na koleji setkal se studenty, kteří mluvili o Ježíši jinak – jako kdyby ho znali osobně. Mluvili jsme o tom, co udělal na kříži pro lidstvo, že zemřel, aby porazil hřích, a díky němu můžeme být od moci hříchu osvobozeni. Uvědomil jsem si, že stojím před rozhodnutím, zda otevřu své srdce a pozvu Ježíše, aby se vypořádal s mocí mého hříchu. Začal jsem číst Bibli. Po několika týdnech jsem se rozhodl a v krátké modlitbě jsem pozval Ježíše do svého srdce.

Po dalších několika týdnech začal Ježíš čistit ten hrob a můj život a začal mě měnit. Nejprve pročistil moje vztahy s lidmi. Tento proces změn trvá dodnes. Další věc, která se zcela změnila, je to, že Ježíš je teď mým blízkým přítelem . Nevidím ho, neslyším, ale vím, že je se mnou a mohu mu vždycky důvěřovat. Takový vztah s Ježíšem přeji každému z vás.

Od té doby mě Bůh používá k tomu, abych k němu a do církve přiváděl mnoho lidí, takže teď má můj život smysl a cíl.

Děkuji.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories