Gijs Verstegen

Hoogeveen, Netherlands

God geeft antwoord

Duurzame relaties bestaan niet.

Mijn broer is gestorven toen ik vier was. Hij was toen zes. Plotseling door een windhoos, was hij weg. En niet alleen hij, ook ons huis was weg. Wat ik er aan over heb gehouden is een diep besef dat niets in dit leven blijvend is. Woonplaatsen zijn tijdelijk en relaties worden verbroken. Duurzame vriendschappen bestaan niet. Het werd mijn voortdurende worsteling met God: “U kunt niet altijd aanwezig zijn, of toch wel?”, "Hoe betrouwbaar bent U?"

De trouw van God.

Thuis was geloof geen vraag. De kerk hoorde er gewoon bij. Zondags naar de kerk, ouders in de kerkenraad en onze vrije tijd voor een groot deel bepaald door de kerk. De kerk was de gemeenschap met God. Studeren in een andere stad, de band met thuis loslaten, de gemeenschap van de kerk loslaten. En de gemeenschap met God?

Mijn vraag: “God gaat u mee, bent u er voor mij ook hier in Den Bosch?”

God geeft antwoord. Er is een uitnodiging voor een evangelisatie-evenement in de Brabanthallen. De uitnodiging was opgesteld door een medestudent, die ik waardeerde. Ik ben met hem meegegaan. En in die enorme mensenmassa in de Brabanthallen wist ik zeker: "God is ook hier en Hij kent mij". Dit was Zijn antwoord op mijn vraag. Ik ben daarna nog heel vaak verhuisd en God bleef bij mij. Maar het ging niet om de plaats, maar om de betrouwbaarheid van de relatie.

God geeft antwoord. Aan het einde van mijn studietijd werd ik gevraagd om een bijbelstudie te geven over hoop aan een groep jongeren. In die tent in gesprek met andere jongeren zag ik hoe vol hoop het evangelie was en hoe weinig hoop er was in de wereld om ons heen.

Ik deed vervangende dienstplicht bij St. De Hoop (www.dehoop.org) en kreeg een vriendengroep in Dordrecht, maar na anderhalf jaar werden alle contacten verbroken. Alleen een vriendin ontmoet op een vakantie bleef onverwacht. Ze is nu nog mijn vrouw. Voor mij een geschenk van God. Ik deed er jaren over om te kunnen geloven dat ze zou blijven, dat ze niet plotseling ziek zou worden of dood zou gaan.

Ik werd pastoraal werker en godsdienstdocent, maar na vier jaar was het over. Ik werd ontslagen als pastoraal werker en de baan als vervangende docent eindigde.We konden niet blijven wonen en moesten opnieuw beginnen. God ving ons op en gaf een nieuwe woonplaats en nieuw werk.

Een duurzame relatie met god

Nu woon ik al vijftien jaar op dezelfde plaats en ben al bijna 25 jaar getrouwd. Ik noemde maar een paar momenten waarop God antwoord gaf. Momenten waarop God liet weten dat ik op Hem kon vertrouwen, er waren er veel meer. Nee, God geeft niet altijd antwoord en ik begrijp God niet altijd. Maar ik weet:

“God is er en Hij is betrouwbaar”. De relatie met Hem blijft tot in eeuwigheid.

Heb je vragen over de betrouwbaarheid van God of wil je meer weten over mijn ervaringen met God neem gerust contact op. Bekijk vooral ook de video hieronder met een uitleg van de inhoud van mijn geloof.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories