Duurt Vonck

Houten, Netherlands

Goed nieuws vertellen in de speeltuin

Eenheid is voor Duurt een belangrijk thema. In Johannes 17 bidt Jezus voor Hij gaat sterven specifiek voor eenheid. Die eenheid heeft een doel; opdat de wereld ziet! Eenheid moet je volgens mij niet teveel over praten, eenheid moet je vieren en beleven.

Bewogenheid

Er is veel wat me raakt, maar ik heb het gevoel dat ik daar nog maar half achter ben. Een diepe drive van mij is om het goede nieuws dicht bij mensen te brengen en om mensen iets van God te laten proeven.

Ik kan me boos maken als mensen in naam van de kerk of de bijbel anderen van alles opleggen of elkaar veroordelen. Ik ontdek steeds meer hoe belangrijk het is de ander echt te willen zien, open te staan voor de ander zoals diegene is. Écht openstaan voor andere mensen is lastig, ik zit zelf daarin ook in een leerproces. Daarin wil ik graag meer op Jezus lijken. Hij ging gewoon naast mensen zitten, en nam echt de tijd voor ze. Neem bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw of Zacheüs. Hij gaat in gesprek.

In de speeltuin

Als ik naar de speeltuin ga met mijn kinderen dan zie ik dat nu als een middel om  in gesprek te komen met andere ouders die er zijn met hun kinderen. Als ik dan gewoon luister, zonder voorgesorteerd te zijn met een oordeel of ze in een bepaalde richting te willen duwen, dan komen de verhalen vanzelf. Ja, ook vragen over God. Gaan zitten, en tijd nemen om te luisteren, dat is wel een groeiproces voor mij.

Als je bewogen en betrokken wilt zijn moet je soms ook een stuk pijn toelaten. “In het gezin waar ik opgroeide was de zorg voor anderen heel belangrijk. Maar ik heb ontdekt dat dat nog niet direct bewogenheid is. Bewogenheid is dat wat pijn of verdriet van de ander met jou doet, ook zelf toelaten. Dat het jezelf mag raken en je zo gelijkwaardig naast de ander komt te staan. Ik ben dat aan het leren.

Heb je vragen over God, het leven of herken je jezelf in mijn verhaal? Voel je vrij om een berichtje achter te laten. Ik zal daar dan op reageren. Maar bekijk ook gewoon andere onderdelen op deze website en laat je inspireren.

— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories