Karel Motyčka

Český Těšín, Czech Republic

Něco z mé víry

"Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, nevíš však, odkud přichází a kam jde." Tak podobně by se dal parafrázovat můj život, postoj k víře, k vzývání Jména Ježíš (Lat. Iesu), a k pokání.   Za veškeré informace a zkušenosti, které jsem za ta léta poznal o Bohu, vděčím Duchu božímu, lidem (osobním příběhům přátel i psanému slovu), a přírodě. O víře mi vyprávěla babička. Během mých 17 let mi jeden bližní řekl: "Ježíš je víra, která je živá". Navštívil jsem proto společenství lidí věřících v Ježíše. Když jsem později o samotě zkoušel Ježíše, daroval mi Duch svatý vnitřní pokoj (1993). To byl důkaz. Během života jsem dále poznával, že se k této víře bůh (Bůh, Duch svatý) přiznává. Nechal jsem se pokřtít, to že jsem byl pokřtěn jako malý, jsem zjistil později. "Víra v syna lidského Ježíše, který za člověka dal život" vede k Bohu a Bůh na ní odpovídá.    Nezbývá, než se chlubit svými slabostmi - mnohokrát v životě jsem byl slabý, ale Bůh byl silnější. Potěšoval a potěšuje, ale i vede k pokání. Pokud máme být šťastní, je třeba mít vztah s Bohem každý den. Moje osobní zkušenost je taková, že každý plamen jednou pohasíná. Prakticky, každý den je jiný a nakolik v tom dni najdu Boha, je milost a má odměna. To, že osobní vztah s Bohem získáváme na základě milosti, je dobrá zpráva. Pro mne je milost v Ježíši nekonečná, jsem rád, že ve víře nejsem sám. Přeji vám milost a pokoj na vaší cestě.   Karel Motyčka, 44 let
— Read more —
Contact me Learn more about Jesus

Similar stories