”Poszukiwanie prawdziwego znaczenia”

Zdzisław Miara