”"Bóg przychodzi w modlitwie"”

Valery Chystsiakou