”" On dał mi całkiem nowe życie..."”

s.Sylwia Chojnacka