”Od religii przez ateizm do relacji.”

Łukasz Wysocki