”Men trenger ikke ha mye å si...”

Kåre Johannes Inderberg