”Świadectwo nawrócenia Gosi”

Małgorzata Ostrowska