”Wszyscy mogą cię opuścić jednak Bóg Cię kocha i nigdy nie opuści”

Emilka P