”On nie pozwoli, by potknęła się twa noga”

Asia Zalewska