”Magie, drogy a náruč milujícího Boha”

David Dobrovolný