”It is possible in Jezus = To jest możliwe w Jezusie”

Asja Kozak