”Powrót do życia z ludźmi - tu i teraz.”

Anna Kościelak