”" Na niektóre rany serca jest tylko Boże miłosierdzie "”

s. Amata Popenda